Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
422104    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/9/2021 4:17:24 μμ
ΑΔΑ:
6ΣΝ64653Π4-5Λ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/9/2021 4:24:50 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 366306/02.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ86Ζ4653Π4-ΒΙΠ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Υποέργο 5: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
kgalazios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/9/2021 1:24:52 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις