Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
422137    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/9/2021 2:17:11 μμ
ΑΔΑ:
9ΒΥΨ4653Π4-ΔΥΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/9/2021 4:37:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων της αριθμ. 325238/09-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΦΤ4653Π4-96Θ) προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου:" Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Π.Ε Τρικάλων, Π.Θεσσαλίας" που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχ/κης αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης: "Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Π.Ε Τρικάλων,Π.Θεσσαλίας",κωδ.ΟΠΣ5067659.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
fmantzana@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/9/2021 1:37:19 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις