Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
438019    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/9/2021 4:26:44 μμ
ΑΔΑ:
Ψ25Θ4653Π4-ΗΤΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/9/2021 5:56:04 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέμα:
Οριστικός πίνακας για ΥΕ-ειδικευμένων εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες σύμφωνα με Προκήρυξη αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ:363626/30-07-2021(ΑΔΑ:64ΖΦ4653Π4-ΛΥ3)πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουμούση Αναστασία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ccharitou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/9/2021 2:56:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις