Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
476849    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/10/2021 4:12:54 μμ
ΑΔΑ:
ΨΜΧΑ4653Π4-Α1Φ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/10/2021 5:52:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων ΠΕ Μηχανικών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 448746/21-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΡ04653Π4-7ΗΝ) ανακοίνωσης για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Καράντζαλη Ευθυμία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
pmpolota@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/10/2021 2:52:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις