Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
505581    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/10/2021 3:59:08 μμ
ΑΔΑ:
ΨΜ464653Π4-4Ψ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/10/2021 5:33:41 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, της αριθμ. 428676/10-09-2021 (ΑΔΑ:6ΨΦ04653Π4-3ΥΧ) προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου:" Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ.Μετεώρων, Π.Ε Τρικάλων, Π.Θεσσαλίας" που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχ/κης αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης: "Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ.Μετεώρων, Π.Ε Τρικάλων, Π.Θεσσαλίας",κωδ.ΟΠΣ5067488.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ντάφη Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
fmantzana@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/10/2021 2:33:44 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις