Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
507525    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/10/2021 1:08:37 μμ
ΑΔΑ:
67294653Π4-ΧΑΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/10/2021 3:12:52 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου {ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ}ΑΡΙΘΜ.(ΑΔΑ:9ΩΓ54653Π4-Β0Π)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mvavarouta@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/10/2021 12:12:53 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις