Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
512943    
Ημερομηνία Έκδοσης:
25/10/2021 1:22:33 μμ
ΑΔΑ:
6ΚΙΒ4653Π4-Ο14    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/10/2021 4:15:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΥΠΠΟΑ/444029/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΠΔΚ4653Π4-ΓΥ0 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ikaragianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
25/10/2021 1:15:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις