Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
570122    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/11/2021 12:59:11 μμ
ΑΔΑ:
ΨΜ7Κ4653Π4-ΙΝ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2021 4:43:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜ-ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Δ. ΕΠΙ-ΔΑΥΡΟΥ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-ΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΑΔΑ, ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΜΕ ΜΙS 5037458

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
natasamaragkou1@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/11/2021 2:43:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις