Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
237833    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/5/2022 1:43:55 μμ
ΑΔΑ:
9ΓΕΞ4653Π4-Γ49    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/5/2022 3:10:50 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Οριστικός πίνακας μορίων της υπ΄αριθμ 95423/04-03-2022 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 6 «Συντήρηση επιχρισμάτων, ψηφιδωτών, λίθινων διακοσμητικών και γλυπτού διάκοσμου του ταφικού μνημείου Τύμβου Καστά» της Πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σέρρών»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
jimvasilo13@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/5/2022 12:10:51 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις