Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
469445    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/9/2022 11:10:35 μμ
ΑΔΑ:
9ΓΕΓ4653Π4-Ο1Ζ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/9/2022 8:13:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων βάσει της αρ. πρωτ. 430278/09-09-2022(Α.Δ.Α.:628Η4653Π4-ΙΑ3) Ανακοίνωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου του έργου (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ )

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κανάκη Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ekefalaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/9/2022 5:13:23 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις