Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
557792    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/11/2022 5:15:16 μμ
ΑΔΑ:
6ΙΞ94653Π4-Χ87    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/11/2022 7:55:50 μμ

Φορέας:
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Θέμα:
Πίνακες Απορριφθέντων Κατηγορίας: ΤΕ Λογιστικού , ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας της ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ 481981/5-10-2022, ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
sox@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/11/2022 5:55:51 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις