Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
558090    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/11/2022 2:18:47 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒ8Δ4653Π4-ΠΨΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/11/2022 11:49:59 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΜΟΓΛΕΝΩΝ (ΧΡΥΣΗΣ)» ΤΗΣ 443893/16-09-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ansiavou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
15/11/2022 9:50:01 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις