Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
599580    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/12/2022 10:25:17 πμ
ΑΔΑ:
9ΦΥΝ4653Π4-ΕΨΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/12/2022 2:02:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικοί πίνακες για τρεις (3) θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα πεδίου (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ) ή ελλείψη αυτών ΥΕ εργατών με εμπειρίασε αρχαιολογικά έργα πεδίου (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΥ»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
5/12/2022 12:02:47 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις