Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
5188    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/1/2023 11:40:02 πμ
ΑΔΑ:
ΨΥΝΨ4653Π4-ΣΕ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/1/2023 11:47:52 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας δύο θέσεων ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» με ΟΠΣ ΤΑ 5162153.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Φαρμακίδου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
5/1/2023 9:47:54 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις