Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
485547    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/10/2022 5:17:53 μμ
ΑΔΑ:
ΨΨ4Ξ4653Π4-ΠΜ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/1/2023 2:56:07 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμού με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής της προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ορισμένου χρόνου βάσει της ορθής επανάληψης της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 439132/21.09.2022 (ΑΠΤΟΣ)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Θέμος Αθανάσιος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gaparaskeyopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/1/2023 12:56:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις