Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
140651    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/3/2023 4:40:22 μμ
ΑΔΑ:
6ΓΞΓ4653Π4-ΡΜΞ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/3/2023 4:57:58 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Περί αποτελεσμάτων Πρακτικού Επιτροπής Προσλήψεων για την προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού µε Σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου που αφορά στο Υποέργο µε τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό ∆ρυµό Σαµαριάς, ΠΕ Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό ∆ρυµό Σαµαριάς, ΠΕ Χανίων» (MIS 5053961), πού θα υλοποιηθεί απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ebitsaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/3/2023 2:58:00 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις