Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
206650    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/4/2023 2:17:04 μμ
ΑΔΑ:
63ΩΑ4653Π4-Υ4Ζ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/4/2023 2:31:14 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για μια (01) θέση ΔΕ Εργατοτεχνιτών σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. οικ. 187225/13-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Ψ14653Π4-3ΩΠ) Προκήρυξης πρόσληψης ενός (01) ΔΕ Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» με ΟΠΣ ΤΑ 5162153, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
28/4/2023 11:31:16 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις