Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
259768    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/5/2023 2:12:11 μμ
ΑΔΑ:
67Ν94653Π4-ΩΧΗ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/5/2023 5:27:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Επανυποβολή, κατόπιν του υπ΄ αρ. 256850/26-05-2023 εγγράφου του ΥΠΠΟΑ και της υπ αρ. 28/2023 Γνωμοδότησης του ΣΤΕ των οριστικών πινάκων μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ειδικότητας ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στις ανασκαφικές εργασίες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)" .

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ράλλη Αθανασία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
xspil74@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
29/5/2023 2:27:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις