Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
259810    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/5/2023 3:22:09 μμ
ΑΔΑ:
9ΤΩΧ4653Π4-ΖΗ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/5/2023 5:33:43 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας απορριπτέων, σε εκτέλεση της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ.121024/14-03-2023 και A∆A: 9Α8Η4653Π4-ΞΤΝ Προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Επανέκθεση Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο», με κωδικό 2013ΕΠ76700003 στη ΣΑΕΠ 767, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
29/5/2023 2:33:44 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις