Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
262622    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/5/2023 3:26:40 μμ
ΑΔΑ:
Ρ12Ψ4653Π4-ΕΞΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/5/2023 5:29:48 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας δύο (02) θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» της Πράξης «Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162235 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
30/5/2023 2:29:51 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις