Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
277662    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/6/2023 6:05:52 μμ
ΑΔΑ:
6Η2Τ4653Π4-ΜΞΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/6/2023 5:46:00 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟΑ/90925/24.02.2023 (ΑΔΑ:978Δ4653Π4-Ο4Ε ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ikaragianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/6/2023 2:46:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις