Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
278944    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/6/2023 10:36:51 πμ
ΑΔΑ:
ΨΦ0Δ4653Π4-Π2Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/6/2023 1:20:02 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΠΟΑ Α.Π. 172376/6-4-2023 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΠΤΜ4653Π4-Ψ1Θ για τις ανάγκες του 3ου υποέργου «Δαπάνη Αρχαιολογικών Εργασιών» του έργου «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
tsarouxa0000@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
8/6/2023 10:20:04 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις