Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
436833    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/9/2023 4:25:46 μμ
ΑΔΑ:
6Θ8946ΝΚΟΤ-Λ4Ο    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
18/9/2023 1:53:23 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης σε εκτέλεση της Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 372481/02-08-2023, ΑΔΑ: 6ΞΕ146ΝΚΟΤ-ΛΛΗ, πρόσληψης ενός (01) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 2: «Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός του αρχαιολογικού χώρου του μόλου των Μύλων» της πράξης «Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
18/9/2023 10:53:23 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις