Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
402704    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/8/2023 1:41:17 μμ
ΑΔΑ:
64ΧΟ46ΝΚΟΤ-Δ74    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/9/2023 11:05:51 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 336124/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ω46ΝΚΟΤ-5ΙΣ) Προκήρυξης πρόσληψης για μια (01) θέση ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων Κω: Ν.Α. Προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων Κω: Ν.Α. Προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
19/9/2023 8:05:51 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις