Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
442491    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/9/2023 12:25:21 μμ
ΑΔΑ:
6ΩΖΣ46ΝΚΟΤ-26Η    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/9/2023 2:18:48 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 408458/ 31-08-2023 Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού δύο (2) ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και οικοδομικές εργασίες στο πλαίσιο αρχαιολογικών έργων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για τη διευθέτηση χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. Χ.Θ 1+853,6 έως Χ.Θ 9+300 (Σιφών Μόρνου)», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Διευθέτηση χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. Χ.Θ 1+853,6 έως Χ.Θ. 9+300 (Σιφών Μόρνου)» (ΟΠΣ 5032695).

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ealvanou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/9/2023 11:18:49 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις