Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
561915    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/11/2023 5:29:59 μμ
ΑΔΑ:
6ΖΚΘ46ΝΚΟΤ-ΘΘΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/11/2023 5:25:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας μορίων υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκλήρωση υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Καλλονή - Χώριζα» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας με Κωδικό 0035998273 στο ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dkikidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
21/11/2023 3:25:20 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις