Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
567366    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/11/2023 10:35:55 πμ
ΑΔΑ:
Ψ7Ψ346ΝΚΟΤ-2ΓΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2023 11:26:42 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 7ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1&2)" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/503209/23-10-2023 (ΑΔΑ: 936Ζ46ΝΚΟΤ-ΝΛΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ αφορά την πλήρωση α) Μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, β) Μίας (1) θέσης ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 'Εργων Τέχνης (ελλείψει αυτού ΔΕ) και γ) Τριών (3) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εργατών

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epoudara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/11/2023 9:26:43 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις