Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
570709    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/11/2023 2:03:12 μμ
ΑΔΑ:
90ΣΤ46ΝΚΟΤ-40Φ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/11/2023 10:59:37 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Περί κατάθεσης Πρακτικού Επιτροπής Προσλήψεων (αρ.συνεδρίασης 07/2023) για την προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού µε Σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου που αφορά στο Υποέργο 3 µε τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες - Εργασίες» στο πλαίσιο του έργου « Αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές του ∆ήµου Σφακίων µετά τη Θεοµηνία των 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 (καταιγίδα ΩΚΕΑΝΙΣ)», που Θα υλοποιηθεί απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (ΟΠΣ 5202268).

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ebitsaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/11/2023 8:59:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις