Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
575456    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/11/2023 3:34:40 μμ
ΑΔΑ:
9ΗΗ846ΝΚΟΤ-ΦΤΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/11/2023 10:18:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσης ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που θα απασχοληθεί με σχέση ΙΔΟΧ στο έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/11/2023 8:18:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις