Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
205633    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/5/2024 2:10:53 μμ
ΑΔΑ:
9ΞΩ046ΝΚΟΤ-1ΥΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/5/2024 2:50:45 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟ/ 120526/09.04.2024 (ΑΔΑ:6ΑΥΜ46ΝΚΟΤ-Λ4Ψ) (Ορθή Επανάληψη 09/04/2024) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ekagia@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
13/5/2024 11:50:45 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις