Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
217768    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/5/2024 2:58:26 μμ
ΑΔΑ:
6Α3Χ46ΝΚΟΤ-ΦΦΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/5/2024 4:43:27 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΚΟΡ» ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β/Κ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ID 16846 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5164462), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 168439/16-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΗ0Σ46ΝΚΟΤ-2Μ0) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
agiotzopoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
20/5/2024 1:43:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις