Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/390726/274322/3539    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/7/2020 1:01:30 μμ
ΑΔΑ:
Ψ9ΦΨ4653Π4-Π2Χ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 3:51:00 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/334356/235609/3049/1-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653Π4-Ι98) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕ (ομάδα Β) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ««ENCOURAGING TOURISM DEVELOPMENT THROUGH THE PRESERVATION AND PROMOTION OF THE CROSS BORDER CULTURAL AND NATURAL RESOURCES: ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MILESTONES II», ΤΟΥ Ε. Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
nkiramarios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 12:51:01 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις