Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/412315/289562/7275    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/7/2020 5:28:31 μμ
ΑΔΑ:
ΨΞ9Γ4653Π4-ΠΧΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 5:36:53 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 5ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/222571/153875/3861/18-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΚΑ4653Π4-Θ0Ξ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (2η) για την πλήρωση α) Μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Κλασσική Αρχαιολογία), β) Μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών (με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων), γ) Μίας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης και 'Εργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών και δ) Τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
echristofa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 2:36:54 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις