Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΔΟΥ/494084/349277/11052/4910    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/9/2020 3:58:27 μμ
ΑΔΑ:
9Ψ984653Π4-ΖΒΗ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/10/2020 2:11:45 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση παράτασης απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας», με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5007761.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/10/2020 11:11:46 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις