Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/ΤΑΕΜ/567887/402357/6105/448    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/10/2020 12:26:42 μμ
ΑΔΑ:
6Φ3Ξ4653Π4-7ΜΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/10/2020 3:18:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/ΤΠΚΑΜ/484389 /342192/4851/1594/8.9.2020 (( ΑΔΑ : 69Ψ64653Π4-ΘΘ0) ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dfertaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/10/2020 12:18:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις