Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/647142/458876/11845    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/11/2020 1:40:33 μμ
ΑΔΑ:
ΩΗΨΕ4653Π4-ΔΕΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/11/2020 11:06:15 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: <> ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/576479/408488/10480/16-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ034653Π4-Χ1Κ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (με εμπειρία στη συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
echristofa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/11/2020 9:06:16 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις