Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/647129/458868/11842    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/11/2020 1:50:06 μμ
ΑΔΑ:
ΩΓ6Ο4653Π4-ΓΗΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/11/2020 11:06:56 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: <> ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/576621/408597/10491/16-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΨΩ4653Π4-6ΧΞ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (με εμπειρία στη συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
echristofa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/11/2020 9:06:57 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις