Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


System.ArgumentException: Το στοιχείο δεν υπάρχει. Ενδέχεται να έχει διαγραφεί από άλλο χρήστη. at Microsoft.SharePoint.SPList.GetItemById(String strId, Int32 id, String strRootFolder, Boolean cacheRowsetAndId, String strViewFields, Boolean bDatesInUtc, Boolean bExpandQuery) at Microsoft.SharePoint.SPList.GetItemById(Int32 id) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\depot_svn\Yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\ViewYpiresia.cs:line 69
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις