Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) είναι ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συστάθηκε με το Π.Δ. 97/99 και έχει ως αποστολή την οργάνωση και υλοποίηση των έργων συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Η υπηρεσία ακολουθώντας τις αρχές και την μεθοδολογία που έχουν καθιερωθεί από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) από το 1975 υλοποιεί με αυτεπιστασία ένα πρότυπο για μνημεία κλασικής αρχιτεκτονικής αναστηλωτικό έργο. Η ανάδειξη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης σε αναστηλωτικές επεμβάσεις κλασικών μνημείων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επιτάχυνση της εκτέλεσής τους αποτελούν σημαντική συμβολή στην εκτέλεση των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της χώρας μας.

Προϊστάμενος:

Ελευθερίου Βασιλική
email προϊσταμένου: veleftheriou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πολυγνώτου 10, 105 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 32 43 427, +30 210 32 51 620
Φαξ: +30 210 32 43 427, +30 210 32 51 620


E-mail: ysma@culture.gr

URL:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις