Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, υπάγεται σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014), στην Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, και συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
β) Τμήμα Έργων
γ) Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης
 
Κύρια αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων του ελλαδικού χώρου. Στα μνημεία αυτά συμπεριλαμβάνονται ναοί, τεμένη, μοναστηριακά συγκροτήματα, φρούρια και κάστρα, κοσμικά κτήρια κ.λπ. τα οποία προστατεύονται βάσει των διατάξεων του Ν.3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
 
Το έργο της Διεύθυνσης διέπεται από την επιστημονική δεοντολογία που χαρακτηρίζει τις αναστηλωτικές επεμβάσεις και έχει καθοριστεί από το υφιστάμενο σύστημα αρχών που περιλαμβάνεται στις Διεθνείς Αρχές Προστασίας Μνημείων και έχει υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία (Χάρτα της Βενετίας - 1964, Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Γρανάδας για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς -1985 που επικυρώθηκε με το Νόμο 2039/92, Αρχές και Οδηγίες για την Ανάλυση κ.λπ.)
 
Κύρια αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη μελετών, ο έλεγχος μελετών και η εκτέλεση τεχνικών έργων αποκατάστασης (αρχιτεκτονικής και στατικής), διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα ανάδειξης των παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων του ελλαδικού χώρου. Στα μνημεία αυτά συμπεριλαμβάνονται ναοί, τεμένη, μοναστηριακά συγκροτήματα, φρούρια και κάστρα, κοσμικά κτήρια κ.λπ. τα οποία προστατεύονται βάσει των διατάξεων του Ν.3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
 
Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση (αρχιτεκτονική - στατική) κάθε μνημείου, τη διατήρηση της αυθεντικότητας του καθώς και την απόδοση του σε χρήση. Η ιδιαιτερότητα των μνημείων αυτών, έναντι άλλων μνημείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έγκειται στην διαρκή χρήση τους ανά τους αιώνες, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία και τις απαιτήσεις των αναστηλωτικών επεμβάσεων, με σκοπό την διατήρηση της αυθεντικότητας τους, την αρχιτεκτονική και στατική τους αποκατάσταση καθώς και την επισκεψιμότητά τους.
 
Επιπλέον, η Διεύθυνση ελέγχει μελέτες και εποπτεύει έργα που εκτελούνται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, άλλους φορείς (Ι. Μονές, Δήμοι κ.λπ) και ιδιώτες. Εισηγείται δε τις ανωτέρω μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου, καθώς και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για την αναγκαία από το Νόμο γνωμοδότηση.
 
Τέλος, είναι αρμόδια για θέματα που ανάγονται στην πραγματοποίηση κάθε είδους ερευνητικών εργασιών και πιλοτικών εφαρμογών για την εκτίμηση των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών και συστημάτων του φέροντος οργανισμού των κατασκευών, την αναζήτηση και βελτιστοποίηση υλικών και τεχνικών επισκευής και ενίσχυσης, καθώς και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων.

Προϊστάμενος:

Βλαχούλης Θεμιστοκλής
email προϊσταμένου: thvlachoulis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 104 & Αχαρνών, 11251
Τηλέφωνο: +30 210 3251688-90, +30 210 3244083, +30 210 3252481
Φαξ: +30 210 3250448


E-mail: dabmm@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, υπάγεται σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), στην Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, και συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
β) Τμήμα Έργων
γ) Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης
Κύρια αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων του ελλαδικού χώρου. Στα μνημεία αυτά συμπεριλαμβάνονται ναοί, τεμένη, μοναστηριακά συγκροτήματα, φρούρια και κάστρα, κοσμικά κτήρια, κ.λπ. τα οποία προστατεύονται βάσει των διατάξεων του Ν.3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
Το έργο της Διεύθυνσης διέπεται από την επιστημονική δεοντολογία που χαρακτηρίζει τις αναστηλωτικές επεμβάσεις και έχει καθοριστεί από το υφιστάμενο σύστημα αρχών που περιλαμβάνεται στις Διεθνείς Αρχές Προστασίας Μνημείων και έχει υιοθετηθεί από την ελληνική νομοθεσία.
Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση (αρχιτεκτονική - στατική) κάθε μνημείου, τη διατήρηση της αυθεντικότητας του καθώς και την απόδοση του σε χρήση. Επιπλέον, η Διεύθυνση ελέγχει μελέτες και εποπτεύει έργα που εκτελούνται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, άλλους φορείς (Ι. Μονές, Δήμοι κ.λπ) και ιδιώτες. Εισηγείται δε τις ανωτέρω μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου, καθώς και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για την αναγκαία από το Νόμο γνωμοδότηση.
Τέλος, είναι αρμόδια για θέματα που ανάγονται στην πραγματοποίηση κάθε είδους ερευνητικών εργασιών και πιλοτικών εφαρμογών για την εκτίμηση των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών και συστημάτων του φέροντος οργανισμού των κατασκευών.

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις