Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν. 2121/1993 για την "Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και  πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α΄ 25/1993), σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A’ 164/1994). Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993, του Ν. 4481/2017 και εν γένει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνει, επίσης, σεμινάρια για την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Ιωάννης Αντωνιάδης. Αντιπρόεδρος: Αρίστη Δαρειωτάκη. Μέλη: Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Θωμάς Νουτσόπουλος, Χαράλαμπος Ηλιόπουλος, Νικόλαος Βαφέας, Ιωάννα Χριστοφόρου – Λιβάνη.

Προϊστάμενος:

Διευθυντής: Ειρήνη Σταματούδη Δικηγόρος, LL.M., Ph.D.

Υπάγεται:

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα 
  Τηλέφωνο: + 30 213 214 78000
  Φαξ: +30 210 82 53 732​


  E-mail: protocol@opi.gr

  URL:

  ​​​​​​​​​​​​​
  ​​
  Επιστροφή​​
  ​​​​​​​​​​
   
  Ημερολόγιο
  Εκδηλώσεις