Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας είναι αρμόδιο για:
αα) Την προώθηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, θεμάτων που αφορούν στην έρευνα για την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και της παθολογίας, καθώς και το συντονισμό των εφαρμογών μεθόδων και υλικών συντήρησης σε κινητά και ακίνητα μνημεία.
ββ) Την έρευνα για τον τρόπο συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των γλυπτών, τη μελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και των αιτιών φθοράς των λίθων.
γγ) Την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε ειδικά θέματα συντήρησης με ακαδημαϊκά και λοιπά ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
δδ) Την έγκριση δειγματοληψιών από κινητά και ακίνητα αρχαία και νεότερα μνημεία.
εε) Την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχαιομετρίας.

Προϊστάμενος:

Μαργαρίτη Χριστίνα
email προϊσταμένου: chmargariti@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 81, 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3218475
Φαξ: +30 210 3310342


E-mail: tee.dsa@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

2634;#Οδηγία για την προστασία ευαίσθητων οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων;#Πληροφορίες για τον Πολίτη
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις