Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση πληροφοριακών συστημάτων για την ηλεκτρονική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στον τομέα του Πολιτισμού.
ββ) Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τεχνική αξιολόγηση των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.
γγ) Τη δημιουργία και διαχείριση Μητρώου Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου και την παροχή
εγκρίσεων για την αγορά νέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
δδ) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
εε) Τη μελέτη, το συντονισμό και την υποστήριξη έργων πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του
Υπουργείου.​

Προϊστάμενος:

Χαμπούρη Αικατερίνη
email προϊσταμένου: ehabouri@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20 - 22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 1322 718
Φαξ: +30 82 01 439E-mail: dhd@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις