Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διοικητική και οικονομική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευομένων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών του Υπουργείου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις της Γ.Δ.Σ.Π. και τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης  Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων καθώς και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου.

ββ) Τον συντονισμό, τη δικτύωση και την υποστήριξή τους, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π., καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Α..

γγ) Τον έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας δαπανών και διοικητικών ενεργειών των εποπτευόμενων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.

δδ) Τη συλλογή στοιχείων διαχείρισης (οικονομικοί και καλλιτεχνικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί) των καταγεγραμμένων Φορέων του Μητρώου και βάσει αυτών την αξιολόγηση τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ή δραστηριοτήτων τους.

Προϊστάμενος:

Σκλία Νικολέτα
email προϊσταμένου: nsklia@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 718, +30 210 82 01 715,  +30 210 82 01 704
Φαξ: +30 210 82 01 779


E-mail: tmetef@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις