Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού (ΤΕΘΧ) είναι αρμόδιο για:
αα) Την προαγωγή της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας και την επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου.
ββ) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας, σε συνεργασία με ελληνικούς ή ξένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
γγ) Τη θεσμοθετημένη εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού η οποία συνίσταται:
ααα) στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ιδρυτών, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
βββ) στην διοργάνωση των Εισαγωγικών και Διπλωματικών Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού
γγγ) στον έλεγχο και στη θεώρηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δδ) Την οργάνωση ψηφιακών αρχείων των θεατρικώνσχολών και σχολών χορού.

Προϊστάμενος:

Μαρτσάκης Βασίλειος
email προϊσταμένου: vmartsakis@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 101 86 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201711
Φαξ: +30 210 8201702


E-mail: teth.dthh@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις