Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) Τη μελέτη, την προαγωγή της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της μουσικής καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου για την ακαδημαϊκή διαβάθμισή της.
β) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα αυτόν.
γ) Τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και έλεγχο των ειδικών μουσικών εκπαιδευτηρίων (δημοσίων και ιδιωτικών Ωδείων και Μουσικών Σχολών) κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εκπαιδευτική εποπτεία συνίσταται στην διασφάλιση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού, της ακεραιότητας των εξετάσεων, της πιστοποίησης της παρακολούθησης των μαθημάτων από τους μαθητές και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις και του ελέγχου της λειτουργίας των μουσικών εκπαιδευτηρίων, ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία τους που αφορούν στην επωνυμία και τα λειτουργούντα σε αυτά τμήματα.
δ) Την οργάνωση ψηφιακών αρχείων των ειδικών μουσικών εκπαιδευτηρίων και παροχή πρόσβασης των ωδείων, των σπουδαστών και ειδικού κοινού σε αυτά.

Προϊστάμενος:

Κουτσή Αναστασία
email προϊσταμένου: akoutsi@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 101 86 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 765
Φαξ: +30 210 82 01 757


E-mail: tme.dms@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις