Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα είναι αρμόδιο, όσον αφορά στον Τομέα Πολιτισμού, για:
 
α) τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νομιμότητας και καταλληλότητας, για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και της απ’ ευθείας αγοράς ακινήτων,
γ) την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων,
δ) την έκδοση Αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων ή αντίστοιχου τιμήματος λόγω της στέρησης χρήσης των ακινήτων,
ε) την κτηματογράφηση των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων και τη συγκρότηση αρχείου αυτών,
στ) τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

Προϊστάμενος:

Απόκη Μαρία
email προϊσταμένου: mapoki@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Β. Ηρακλείου 12, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8253692, +30 210 8253260, +30 210 8253262, +30 210 8253266 και +30 210 8253591
Φαξ: +30 210 8841314


E-mail: tmaaaa@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις