Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

α) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αυτό απαιτείται.
β) Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς και την αξιολόγησή τους.
γ) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Προϊστάμενος:

Μανωλοπούλου Αλίκη
email προϊσταμένου: amanolopoulou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2392
Φαξ: +30 210 82 01 432


E-mail: defda@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις