Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/28.06.2002) και σύμφωνα με το Π.Δ 104/28.8.2014 (ΦΕΚ 171 Α΄) η Εφορεία έχει χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι στόχοι της είναι ανάλογοι με αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του σχετικού Π.Δ. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, εκτελεί έργα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης .
Το προσωπικό μετέχει στη διεξαγωγή συστηματικών, σωστικών ανασκαφών, αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στην μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση , λειτουργία και προβολή των μουσείων. Μέρος του προσωπικού συμμετέχει στην επιστημονική ολομέλεια που λειτουργεί στην Υπηρεσία, υπό την προεδρία της Προϊσταμένης κας Άννας Βασιλικής Καραπαναγιώτου. Το επιστημονικό προσωπικό προετοιμάζει τις υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου και συντάσσουν απόψεις προς την Κεντρική Υπηρεσία προκειμένου να εισαχθούν ως θέματα στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων.
Τα τμήματα της Εφορείας τα οποία είναι στελεχωμένα με Τμηματάρχες είναι: α) το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και β) το Τμήμα Συντήρησης. Τα υπόλοιπα τμήματα στερούνται Τμηματαρχών.

Προϊστάμενος:

Κίσσας Κωνσταντίνος
email προϊσταμένου: kkissas@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Σχετικά αρχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καλαβρύτων 211, 22 100 Τρίπολη
Τηλέφωνο +30 2710 225 243, +30 2710 242745


E-mail: efaark@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ιστοσελίδα Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας: www.tegeamuseum.gr

Ετικέτες: