Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Επιχειρησιακοί στόχοι:
α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μηπεριβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
 
Λειτουργία:
α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
β) Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο (περ. α παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
γ) Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
δ) Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 
- Διοικητικό έργο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εφορείας.
- Έλεγχος εκσκαφικών / οικοδομικών αδειών.
- Εποπτεία και διεξαγωγή ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών και σε έργα του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.
- Έρευνα, καταγραφή και συντήρηση αρχαίων ευρημάτων.
- Εντοπισμός και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. - Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και αναστήλωση μνημείων.
- Καταγραφή και έλεγχος ιδιωτικών συλλογών.
- Δράσεις που αφορούν στην προβολή των αρχαιοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
- Παροχή διευκολύνσεων σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες.
- Οργάνωση περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων.
- Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
- Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
- Συνεργασία με ελληνικά και ξένα ιδρύματα.
- Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα για την ανάδειξη και διαμόρφωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Προϊστάμενος:

Στρατούλη Γεωργία
email προϊσταμένου: gstratouli@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 77 & Α. Καμπάνη 1, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
Τηλέφωνο: +30 23410 22005, +30 23410 76661, +30 23410 22477
Φαξ: +30 23410 22004​


E-mail: efakil@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

1. Για ομαδικές άδειες ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και στους χώρους της Εφορείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠ.ΠΟ.A.
2. Οι προσωπικές άδειες ελευθέρας εισόδου εκδίδονται από την ΕΦ.Α. Κιλκίς.
3. Για οικοδομικές άδειες εκσκαφών του νομού Κιλκίς οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
4. Για λατομικές και μεταλλευτικές άδειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται κατ' αρχήν στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
5. Για άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
6. Για άδειες δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού και εξυπηρέτησης ελλήνων και ξένων ερευνητών οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
7. Η δήλωση αρχαιολογικής συλλογής, κατοχής ή παράδοση μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων κατατίθεται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
8. Οι αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
9. Η δήλωση κατοχής ανιχνευτή μετάλλων γίνεται στο ΥΠ.ΠΟ.Α., ενώ για τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων η αίτηση κατατίθεται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
10. Οι αιτήσεις για άδεια εξαγωγής έργων τέχνης κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
11. Οι αιτήσεις για άδεια λειτουργίας καταστήματος κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους κατατίθενται στην ΕΦ.Α. Κιλκίς.
​​​​​​​​​​​​​
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένοι)
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις